Jogszabály • A 2008 június 1-i helyhatósági választások megrendezését szabályzó kormányhatározatok 

  H.G. nr. 264/2008 – Hotărâre privind stabilirea datei de desfășurare a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2008 >Megnézem a Hivatalos Közlönyben<

  H.G. nr. 265/2008 – Hotărâre privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea activităților referitoare la organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2008 >Megnézem a Hivatalos Közlönyben<

  H.G. nr. 266/2008 – Hotărâre privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2008 >Megnézem a Hivatalos Közlönyben<

  H.G. nr. 267/2008 – Hotărâre privind numerotarea circumscripțiilor electorale județene și a municipiului București pentru alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2008 >Megnézem a Hivatalos Közlönyben<

  H.G. nr. 268/2008 – Hotărâre pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, modelului copiei de pe lista electorală complementară, modelului listei electorale suplimentare, al extrasului de pe copia listei electorale permanente, complementare sau a listei suplimentare, al listei susținătorilor, al declarației de acceptare a candidaturii, al declarației de renunțare la candidatură, precum și a modelului listei membrilor organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale, ce vor fi folosite pentru alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2008 >Megnézem a Hivatalos Közlönyben<

  H.G. nr. 269/2008 – Hotărâre privind stabilirea modelului timbrului autocolant și a condițiilor de tipărire, de gestionare și de utilizare a acestuia la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2008 >Megnézem a Hivatalos Közlönyben<

  H.G. nr. 270/2008 - Hotărâre privind stabilirea măsurilor pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2008 >Megnézem a Hivatalos Közlönyben<

  H.G. nr. 271/2008 – Hotărâre pentru aprobarea modelului buletinelor de vot care vor fi folosite la alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2008 >Megnézem a Hivatalos Közlönyben<

  H.G. nr. 272/2008 – Hotărâre privind stabilirea modelelor proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor votării la alegerile locale din anul 2008 >Megnézem a Hivatalos Közlönyben<

  H.G. nr. 273/2008 - Hotărâre pentru aprobarea modelului ștampilelor care se folosesc la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2008 >Megnézem a Hivatalos Közlönyben<

  H.G. 319/2008 – Hotărâre privind modificarea şi completarea unor acte normative emise pentru buna organizare a alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2008 >Megnézem a Hivatalos Közlönyben<

  H.G. nr. 320/2008 - Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 272/2008 privind stabilirea modelelor proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor votării la alegerile locale din anul 2008 >Megnézem a Hivatalos Közlönyben<Önkormányzati választások www.rmdsz.ro Önkormányzati választások Videók Fotók Jogszabály Önkormányzati választási program Letölthető anyagok Sajtófelelősök elérhetősége Kontakt Linkek