Önkormányzati választási program • Autonómia: magunk döntsünk dolgainkról

  Az autonómia a döntéshozatal és államszervezés demokratikus gyakorlata. Az Európai Unió alapelvnek tekinti az önkormányzatiságnak és szubszidiaritásnak ezt a sajátos eszméjét.
  A Romániai Magyar Demokrata Szövetség politikai tevékenységében ezt a stratégiai célt követi. Az autonómia a nemzeti közösség joga, amelyet identitása védelmének kibontakoztatása, fejlesztése és megőrzése érdekében gyakorol. Ugyanakkor eszköz, amellyel a romániai magyarság szülőföldjén megalapozhatja gazdasági és kulturális fejlődését, megteremtheti megmaradásának anyagi, jogi és politikai feltételeit.

  Az önrendelkezés intézményei

  Az RMDSZ az autonómiaformák – beleértve a területi autonómiát is – jogi megfogalmazását és törvényhozás útján való érvényesítését kívánja elérni. Ezért szorgalmazza az általános decentralizálás és szubszidiaritás elvének alkalmazását. E cél megvalósítása érdekében a Szövetség az erdélyi nemzetiségek együttélésének pozitív hagyományaiból, valamint az Európában megvalósult, példaértékűnek tekinthető önkormányzati modellekből indul ki.
  A személyi elvű autonómia révén létrejön a romániai magyarság saját intézményrendszere az oktatás, a művelődés, a tájékoztatás, a hagyományőrzés és műemlékvédelem területén. Ezt az autonómiát a romániai magyarság által választott köztestületek gyakorolják.
  Különleges fontosságot tulajdonítunk a személyi elvű autonómia alapján működő Kulturális Autonómia Tanácsnak, valamint a székelyföldi magyarság együvé tartozásának, Székelyföld fejlesztésének és versenyképessége növelésének, valamint identitása erősítésének intézményes keretet biztosító Szövetség a Székelyföldért Egyesület működtetésének.
  A személyi elvű és a kulturális autonómia megvalósítása kiemelten fontos nemcsak a Székelyföldön, hanem más térségekben – a Partiumban, a Bánságban és a szórványvidékeken – is, ahol arra van szükség, hogy a kisebb, elszórtan élő magyar közösségek megerősödjenek, tagjaik száma ne csökkenjen.

  Önkormányzati együttműködés

  A területi autonómia a helyi önkormányzatok együttműködésével jön létre: ezek politikai társulása és összehangolt politikai lépései révén közelebb kerülhetünk célunkhoz. Mindez a regionális gazdasági célok, és a jólét elérésében is elengedhetetlen.
  Az önszerveződés egybehangolja a térség különféle igényeit, hatékonyságát pedig növelik az együttműködés különböző formái – a szövetségek és partnerségek. Ez nagyfokú pénzügyi önállósággal jár és felelősebb forrásfelhasználást tesz lehetővé.Önkormányzati választások www.rmdsz.ro Önkormányzati választások Videók Fotók Jogszabály Önkormányzati választási program Letölthető anyagok Sajtófelelősök elérhetősége Kontakt Linkek