Önkormányzati választási program • Decentralizáció: bővebb hatáskörök, közösségi felelősség

  A választási törvény módosítása új helyzetet teremtett. A megyei tanácselnököket közvetlenül választják meg. Ezért szükségesnek tartjuk hatásköreik kiszélesítését, a hozzájuk tartozó forrásokról való döntés átruházását. Ezzel párhuzamosan célszerűnek látjuk a prefektus jogkörének leszűkítését, a törvényesség ellenőrzésére való korlátozását.

  Központból helyi szintre

  Az Európai Unió alapelvei szerint az állampolgárok ügyei megoldásának a hozzájuk legközelebb álló szintre kell kerülnie.
  Átfogó közigazgatási reformra, koherens politikai, közigazgatási és pénzügyi decentralizációra van szükség, mert ezáltal növekszik az önkormányzatok szerepe a döntéshozatalban.
  Célunk, hogy a megyei és helyi tanácsok hatáskörébe kerüljenek az oktatás, az egészségügy, a mezőgazdaság, a környezetvédelem és a foglalkoztatás bizonyos, jelenleg még központi hatáskörbe tartozó döntései. Szükségesnek tartjuk a helyi közigazgatás összehangolását a kistérségi fejlesztési tervekkel.
  A Romániai Magyar Demokrata Szövetség szükségesnek tartja a rendőrség és a tűzoltóság helyi önkormányzatoknak való alárendelését.

  Anyanyelvű oktatás

  A közoktatásban is szükséges a helyi döntési jogkörök kiszélesítése. Az önkormányzat és a szülők közösen döntsenek a tananyagról, a tanárok és az iskolaigazgatók alkalmazásáról.
  Fontosnak tartjuk a heti tanórák számának csökkentését, a magyar nyelvű szakiskolai képzés bővítését, a munkaerőpiac követelményeinek megfelelő oktatást, a munkaerő átképzését, valamint a felnőttképzést.
  A kisebbségi oktatással járó pluszköltségek és a saját jövedelemszerzési források leosztása hatáskörének a központi intézményektől a helyiekhez kell átkerülniük.
  A szórványban támogatjuk újabb kollégiumok építését és működését.  Biztosítanunk kell a magyar nyelvű oktatást a szükséges létszám alatti osztályokkal működő vidéki iskolákban. Továbbra is hangsúlyt kell fektetnünk a testneveléshez szükséges tornatermek, sportpályák és úszómedencék építésére.
  Az önkormányzatoknak helyi partnerséget kell kialakítaniuk a felsőoktatási intézményekkel, és be kell vonniuk ezeket a regionális projektekbe, alapot kell létrehozniuk a kutatás támogatására. A szórványban erősítenünk kell a vegyes tannyelvű iskolák és óvodák magyar tagozatát a tagozatfelelős aligazgató kinevezésével, valamint a tagozat vezetőtanácsának létrehozásával.

  Versenyképes munkaerő

  A foglalkoztatás terén a munkanélküliek és álláskeresők nyilvántartásától a tanácsadáson keresztül az állásközvetítésig, a felnőttképzést folytató intézmények és felnőttképzési programok akkreditációjától a szociális ellátásokig és a gyermekjóléti szolgáltatásokig mindenről az önkormányzatoknak kell dönteniük.
  Biztosítani kell a törvényes keretet olyan befektetőbarát önkormányzatok kialakítására, amelyek a helyi igényeknek megfelelő, valós kedvezményeket biztosítanak a befektetőknek, és ezáltal új munkahelyeket hoznak létre.

  Egészségügy és környezetvédelem

  Az egészségügy terén a finanszírozási és személyzeti (létszám, képzés, fizetések) ügyeknek is az önkormányzatokhoz kell átkerülniük. A rendszer csak így tud alkalmazkodni a közösség elvárásaihoz.
  A környezetvédelemben fontosnak tartjuk a helyi önkormányzatok szerepének növelését az engedély kibocsátás és ellenőrzések területén. A helyi közösségeknek megfelelő jogosítványokkal kell rendelkezniük a fenntartható fejlesztéshez. A környezetvédelmi ügynökségeket a megyei tanács alárendeltségébe kell áthelyezni, és növelni kell a regionális környezetvédelmi ügynökségek szerepét.

  Kultúra

  A művelődésügyben a kulturális igazgatóságoknak minisztériumi hatáskörből a megyei önkormányzatok hatáskörébe kell átkerülniük. A helyi közösségek így megvalósíthatják a kulturális örökség valódi védelmét. Fel kell gyorsítani az állami mozivállalat által működtetett mozik önkormányzati állományba helyezését. A művelődést, vallásügyet és nemzeti kulturális örökséget felügyelő megyei igazgatóságokat át kell alakítani megyei alárendeltségű intézményekké.
  A helyi művelődési és egyházi infrastruktúra is fejlesztésre szorul. Ezért az RMDSZ által vezetett önkormányzatoknak fel kell használniuk valamennyi önkormányzati, civil, állami (központi) és európai alapot. Javasoljuk, hogy a művelődési házak építésére vonatkozó programot terjesszék ki a kisvárosokra és a középméretű városokra is. A csereprogramok lebonyolítására, és a közös fejlesztési tervek kidolgozására szorosabb együttműködés szükséges a civil szférával, a belföldi és külföldi partnerekkel. Szükséges a helyi értékek, a hagyományos művészeti ágazatok feltérképezése és népszerűsítése, valamint a sajátos erőforrások kihasználása (pl. kulturális turizmus: műemléképületek és történelmi emlékhelyek, népi hagyományok; gyógy-turizmus: gyógyfürdők, ásványvíz; kulturális sokszínűség).
  Az RMDSZ által vezetett önkormányzatok promoválni fogják a helyi művészeket, alkotókat, előadókat közösségen, országhatáron belül és kívül. Önkormányzati választások www.rmdsz.ro Önkormányzati választások Videók Fotók Jogszabály Önkormányzati választási program Letölthető anyagok Sajtófelelősök elérhetősége Kontakt Linkek