Miért indulok?

2004-től Hargita Megye Tanácsának alelnökeként dolgozom. A gazdasági, szociális, fejlesztési ügyek, igazgatóságok tartoznak hatáskörömbe. Mozgalmas, eredményekben gazdag négy évet hagyok magam mögött. Az elmúlt négy évben számos olyan fejlesztési projektet indítottunk be, valósítottunk meg, kormányzatisaink, polgármestereink együttműködésével, melyekre Székelyföldön rég nem volt példa. Látványos eredményeket értünk el a megyei utak aszfaltozása, a falusi utak felújítása, településeink vízhálózatának kiépítése, felújítása, bővítése, városaink vízrendszerének modernizálása terén. Beindult a tömbházak fűtésszámláit érezhetően csökkentő hőszigetelési program. Sporttermek, fiataloknak szánt lakások épültek megyénkben. Iskoláink, kultúrotthonaink, közösségi házaink, kórházaink felújításához megszereztük a szükséges pénzt.  Az országban egyedüliként, Hargita Háló néven létrejött egy olyan program, amely keretén belül a legeldugottabb falvakba is elvittük az internetet, hogy biztosítsuk a fejlődés, a kapcsolattartás lehetőségét. Egyházaink, civil szervezeteink, kulturális egyesületeink számára az országban egyedülálló módon, külön támogatási programot hoztunk létre. A gyulafehérvári Caritasszal együttműködve bővítettük az idős, beteg embereket támogató otthoni gondozást biztosító programunkat. Nagyon sok terv, elképzelés megvalósult. Nagyon sok kezdeményezés előkészítése megvalósult. Folytatni kell ezt a munkát a közösség érdekében.

Az elmúlt évek közös munkája kezdi meghozni a gyümölcsét: a rendszerváltást követő visszaesés után a székely városok és falvak többségében mára érezhetővé, láthatóvá váltak az újjászületés jelei. A régió gazdasága felkészült egy új, fenntartható fejlődési pályára. A gazdaság fellendüléséhez azonban szükség van a hozzáértő, az emberekhez közel álló, felelős önkormányzatokra is.  Meg kell újítanunk az önkormányzatokat azért, hogy a valós, hétköznapi problémákra hatékony megoldásokat tudjanak adni. Ezt szolgálja az Összefogás Programja.

Most valós esélyünk nyílik arra, hogy a székely találékonyságot az Európai Unió fejlesztési forrásaival ötvözve győztesekként kerüljünk ki a térségek közötti gazdasági versenyből. Saját kezünkbe véve sorsunk irányítását elérhetjük, hogy végre elegendő pénzt fordíthassunk az utakra, munkahelyek teremtésére, az iskolákra, az idősek gondozására, kultúránk és örökségünk ápolására. Az elmúlt évek megyei önkormányzati munkája során a Hargita Megyei Tanácsnál összeállt az a csapat, amely képes a helyi elképzelésekből a rendelkezésre álló források felkutatásával valós fejlesztési programok elindítására és lebonyolítására. Ez a csapat ma már – ha lehetőséget kap – sokkal többre is képes: a fenntartható fejlődés elindítására Székelyföldön. Elemeztük Székelyföld fejlesztési lehetőségeit és az elkövetkező években várhatóan rendelkezésre álló helyi, megyei, kormányzati és Európai Uniós pénzügyi források feltérképezésével kialakítottuk a Fejlődés Programját.

Az idén először eljött annak az ideje is, hogy a választópolgár ne szlogenekre és pártokra szavazzon, hanem a szükséges forrásokat megszerezni és a fejlesztési programokat megvalósítani képes személyekre. Egy a célunk: az erős és autonóm Székelyföld. Csak együtt dolgozva, egymást segítve, szakmai hozzáértéssel, megújulással, fiatalos lendülettel tudjuk megragadni a kínálkozó esélyt a fejlődésre. Fogjunk össze a fejlődésért és a székely újjászületésért! Ehhez ajánlok szövetséget a magam és az RMDSZ nevében.

Gyergyószentmiklóson születtem, Csíkszeredában dolgozom, anyai ágon rokonságom udvarhelyszéki. Megyénk mindegyik szegletéhez kötődöm. Erős rokoni, baráti, közéleti szálak kötnek Gyergyóhoz, Udvarhelyhez és Csíkhoz. Ismerem mindhárom térség örömét, bánatát, problémáit, eredményeit. Hiszem, hogy nemcsak a múltunk, hanem a jövőnk is ideköt. Erős Székelyföldet, sikeres Hargita megyét!

Borboly Csaba

tanácselnökjelölt, Hargita megye

Születési dátum és hely:

1974 augusztus 8, Gyergyószentmiklós

Tanulmányok és más képzések:

A csíkszeredai Márton Áron Gimnáziumban érettségiztem 1992-ben. A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán szereztem politológusi diplomát.

Munkatapasztalat:

Jelenleg Hargita Megye Tanácsának alelnökeként dolgozom

Politkai tevékenység:

A történet akkor kezdődött, amikor az iskolavezetés részéről az akkori időkben talán az ország legkorszerűbben felszerelt iskolastudiójának és rádiójának teljeskörű és önálló vezetésére kaptam lehetőséget. A 89-es rendszerváltás után, lehetőségem nyílt civil szervezetben dolgozni. A csíkszeredai DMISZ (Demokrata Magyar Ifjak Szövetsége) egyszerű tagjaként, szervezőként kezdtem. Majd később alakítottuk meg a Márton Áron Gimnázium Diáktanácsát, az országban az első bejegyzett középiskolás diákszervezetet. Innen vezetett az út át a politikumba. Budapesti egyetemista éveim alatt is szerepet vállaltam magyarországi civil szervezetek életében. Sok tanulsággal szolgált ez az időszak számomra, láthattam a szervezeti élet bakiit, hiányosságait, de ugyanakkor sok jó megoldást, gyakorlatot, szakmai tudást „importálhattunk” a későbbiek során az itthoni civil szféra megszervezésében. Bár mostmár néhány éve főként a politikai tevékenységem foglal le, remélem, hogy majd miután kikopok és kilépek ebből, akkor is folytatni tudom ezt a munkát, hiszen úgy gondolom, hogy kevés szebb dolog van a világon, mint öntevékeny közösségek tagja lenni, azokat segíteni, azzal a céllal, hogy valami jobb legyen.

Mit szeretek

Szeretek szervezni, tenni, és szeretek örülni közös munkánk gyümölcsének. Szeretem a vidéket, az embereket. Innen indult szakmai pályám és ide fog visszatérni. Az emberekkel együtt való cselekvés és célokért való önszerveződések ügye már kisiskolás koromban szimpatikusnak tünt. Életem nagyrészt a munka tölti ki. Örömöm lelem benne. De mégis, attól teljes az életem, hogy van valaki, aki minden elképzelésemben támogat, mellettem áll. 1998 júliusában, négy év együttjárás után, kötöttem házasságot Melindával. Melinda ügyvéd, és én büszke vagyok rá, hogy ebben a világban, amelyben a nők szerepe cseppet sem egyszerű, sikerül összeegyeztetnie szakmáját közös életünkkel. Támogat céljaim elérésében, ha kell lelkileg, ha kell a kampánycsapatommal együtt plakátol.

 

 

 

 


Önkormányzati választások www.rmdsz.ro Önkormányzati választások Videók Fotók Jogszabály Önkormányzati választási program Letölthető anyagok Sajtófelelősök elérhetősége Kontakt Linkek