Miért indulok?

Négy évvel ezelőtt úgy éreztem, van bennem annyi akarat, annyi közösség iránti elhivatottság, annyi elméleti tudás, közigazgatásban eltöltött több, mint öt esztendő, hogy kamatoztatni tudom a 2004-ben újra önálló közigazgatási státust nyert szülőfalum kis, 1300-as közössége fejlődésének érdekében. Az eltelt négy év a megalapozás és a tervek születésének időszaka volt, amelyeknek megvalósítását, véghezvitelét vállalom az alaposabb tudás és az eltelt négy éves időszak tapasztalatával felvértezve.
Többre hivatott ez a közösség és én adni szeretnék, bizonyítani, hogy a tervek, elképzelések gyakorlatba ültethetőek, megvalósíthatóak, együtt, egymás segítségével.

Véghez vitt befektetések az elmúlt 4 évben:

• a községháza belső részének főjavítása, berendezése és felszerelésének biztosítása;
• a nem aszfaltozott fő- és mellékutcák javítása, vízelvezető árkok létrehozása;
• ingatlanvásárlás a szennyvíztisztító állomás létrehozására;
• az Általános Területrendezési Terv elkészítése - Uniós feltételek szerint;
• a község szennyvízhálózata kivitelezési tervének elkészítése (megnyert pályázaton keresztül – a Nemzeti Vidékfejlesztési Program része);
• a község ivóvízhálózata kivitelezési tervének elkészítése (kormányprogrammal finanszírozva - munkálatok elkezdése a szennyvízhálózat kivitelezési munkálataival párhuzamosan );
• óvoda rehabilitációja és főjavítása  (befejezés előtt) ;
• iskolacsere, valamint épületbővítés tervének megvalósítása, illetve elfogadása,
• a létrehozott szolgáltatások : működőképes tűzoltó-alakulat megalakítása, állatorvosi rendelő, postahivatal, rendőrség székhelyeinek biztosítása, működőképes könyvtár fenntartása, szelektív hulladékgyűjtés megszervezése, áttekinthető irattár létrehozása, a község címerének elkészítése, falunapok megrendezése ) sikerélményei az indító erőt, a körvonalazódott

Tervek:

• víz- és csatornahálózat felújítása, illetve létrehozása, aszfaltozási munkálatok (a víz- és szennyvízhálózat munkálatainak befejezése utá ),
• területvásárlás sportcentrum, ravatalozóház építésére, iskolai tornaterem építése,
• turisztikai központ létrehozása (a bányabezárási munkálatok befejezése után),
• zöldövezetek, parkok létrehozása, pedig az elérhető célt és a céltudatos munka gyümölcsét jelentik számomra.

Átlátható, emberközpontú önkormányzati munkával tenném érdekeltté és odaadó, becsületes munkával a közösség mellé álló  emberré minden falusfelemet, közös célokkal, közös akarattal.

Máthé Árpád

polgármesterjelölt, Árkos

Születési dátum és hely:

1967 május 17, Sepsiszentgyörgy

Tanulmányok és más képzések:

Elemi és gimnázium – Dr. Gelei József Általános Iskola - Árkos
Középiskola – Matematika-Fizika Líceum – Sepsiszentgyörgy
Felsőfokú képzés – Spiru Haret Egyetem – Brassó – Közigazgatás szak
Mesterképző – Transilvania Egyetem – Brassó - Vámjog

Munkatapasztalat:

1985–1997 I.S.A.M.A. R.T. Sepsiszentgyörgy, esztergályos - anyagkezelő
1999–2004 Vámhivatal Sepsiszentgyörgy - vámellenőr
2004–2008 Árkos Polgármesteri Hivatal - polgármester

Politkai tevékenység:

2005 márciusától RMDSZ tag

Mit szeretek

Szeretem azt az embert, aki túl tud nőni személyes ambícióin, aki előbbre helyezi a közösség jólétét a saját anyagi gyarapodásán, aki úgy tud adni, hogy nem a majdani hálára gondol és, végül azt az őszinte emberi lényt, akinek a jelenlétét nem, csak a hiányát érzik meg egy közösségben és nem csak négyévente…
Szeretem a természetet, szabad madarat, egészséget, muzsikaszót, szépet és jót és a hazájában mindezeknek tiszta szívvel örülni tudó, becsületes magyar embert.

 Önkormányzati választások www.rmdsz.ro Önkormányzati választások Videók Fotók Jogszabály Önkormányzati választási program Letölthető anyagok Sajtófelelősök elérhetősége Kontakt Linkek