Miért indulok?

Az eddigi tapasztalataim szerint a megyei tanács részben forráshiány, részben politikai megosztottság miatt nem tudott egységesen gondolkodni a megye szociális és gazdasági fejlesztéséről. Sokszor kényszerültünk tűzoltásra, pillanatnyi szükségmegoldásokra, amelyek végül is elégedetlenséggel, a félig elvégzett munka érzetével járt. Mert sokszor volt képtelen a tanács egységesen támogatni a prioritásokat.

Elnökként elsősorban ezt szeretném kiküszöbölni. A félmegoldások helyett egységes, a megye egészére kiterjedő hosszú távú fejlesztési stratégia kialakításával, amelyben minden egyes önkormányzat külön-külön megtalálhatja saját problémáit, megoldási lehetőségeit és forrásait egységes megyei elképzeléssel összehangolva. Mindezt természetesen a megfelelő anyagi és szellemi erőforrásokra alapozva. Mert aki csak elvárásait veszi figyelembe lehetőségeinek számbavétele nélkül, az homokvárat épít.

Ez magában kell, foglalja minden település, minden helyi önkormányzat hosszú távú elképzeléseit, de mindehhez az kell, hogy ők maguk is tudják, mit akarnak, tudják rangsorolni terveiket.

Az általános megyei hosszú távú fejlesztési terv kidolgozása után a megyei tanács kötelessége az önkormányzatok támogatása – az eddiginél sokkal nagyobb mértékben. Ennek már van alapja, mert sikerült elérnem, hogy három éve minden önkormányzat külön pénzalapokat kapott a helyi tervek, előtanulmányok elkészítésének költségeire. Azért van erre szükség, mert a pályázatok kiírása esetén azonnal, már kész terveket nyújthatnak be, ezzel is növelhetik sikerük esélyeit.

Jobban össze kell hangolni a kistérségi társulások elképzeléseit, tevékenységét, és minden lehetséges erőforrást ki kell használni. A továbbiakban már nem lehet településekben gondolkodni. Kistérségi, régiós együttműködésre van szükség ahhoz, hogy az európai uniós alapokat a megyébe tudjuk csalogatni. Az EU is csak az együttműködést támogatja. Senki ne gondolja, hogy ennek egyik napról a másikra eredménye lesz, de ha nem ezt az utat követjük, akkor végleg lemaradunk.

A jelenlegi közigazgatás legnagyobb hiányossága elsősorban a túl gyakori törvényváltozás. A helyi önkormányzatok legnagyobb nehézsége az, hogy naprakészen legyenek minden rendelkezéssel, amely az eddigi gyakorlatot megváltoztatja. Ez nem rajtunk múlik, ez a kormányzási és a parlamenti többség döntése, de gyors és hatékony információcserével mindez kiküszöbölhető.

A másik legnagyobb akadály az, hogy az elvárásokhoz és az önkormányzatokra szabott feladatokhoz képest a helyi tanácsok alulfinanszírozottak. Ez a helyi autonómia meglévő lehetőségeit is jelentős mértékben korlátozza. Mindezek feloldására jó kapcsolatot tartok a megye parlamenti küldötteivel, akik lehetőségeik szerint sokat segítenek a törvényhozás vagy a kormány döntéseinek kedvezőbbé hangolásában.

A törvényes akadályok mellett a megyei tanács működésében sok gondot okozott az, hogy a helyi tanácsban a többség pártállása eltérő volt a parlamenti többségtől. Ez már legalább 8 éve mindig különbözött. Ez állandó feszültségforrást jelentett a megyei tanácsban. Mindezek ellenére sikerült egyensúlyt teremteni a különböző érdekű politikai erők között, és nem kis megelégedéssel jelentem ki, hogy ez kizárólag az RMDSZ érdeme. Ezen kívül nagyon sokat számított az, hogy a közösségeink olyan helyzetbe juttatták az érdekképviseletet, amelyben lehetővé vált ez a kiegyensúlyozó képesség érvényesítése.

Magam olyan embernek ismerem, aki mindenkivel együtt tud dolgozni. A pozitív hozzáállás segített abban, hogy minden elképzelésből ki tudjam szűrni a jó elemeket, és egységes elképzelésbe tudjam összegyúrni azokat. Senki véleményét nem lehet elvetni csak azért, mert egyénisége nem teszik. A csapatmunka lényege elsősorban az, hogy mindenki dolgozzon, tegyen hozzá valamit a közösségi elképzelésekhez, ugyanakkor fogadjuk el mások jó megoldásait. Csak így születnek hatékony eredmények.

Az eredményesség titka a valós helyzetfelismerés, a helyes elemzés és döntéshozás. Csak ezen tényezők határozhatják meg a választást, ha sikereket akarunk elérni. És természetesen a munka, a nagyon pontos és sok munka! Ellenkező esetben csak álmodozhatunk, vagy keseregve okolhatunk másokat a sikertelenségért.

A román sajtó már örömmel üdvözölte a „választás lehetőségét” a magyar közösségekben. De aki nem veszi figyelembe azt az egyszerű tényt, hogy számunkra létkérdés a döntéshozatali szervekben való minél erősebb részvétel, abban a magyarság jövőképe is homályos ködbe vész. Jövőképként csak a helyi közösségeink minden téren megvalósítható fejlődését tudom elképzelni. Számomra elképzelhetetlen, hogy legyen olyan ember, aki nem ismeri fel az összefogás fontosságát. Az összefogás szükségszerűsége egyszerű alapigazságra vezethető vissza: nem lehet a magyarságot szolgálni magyarok nélkül.

 

Csóka Tibor

tanácselnökjelölt, Szilágy megye

Születési dátum és hely:

1952 november 22, Selymesilosva

Tanulmányok és más képzések:

1971-ben Szilágysomlyón a közgazdasági líceumban érettségiztem

1975-ben államvizsgáztam a kolozsvári BBTE Közgazdasági Karán.

 

Munkatapasztalat:

1992-ig a zilahi csapszerelvény gyárban dolgoztam közgazdászként, majd irodavezetői, osztályvezetői, gazdasági igazgatói tisztségben.

1996-ig magáncégnekek dolgoztam, majd saját könyvviteli és gazdasági tanácsadói cégét indítottam

1993-96, illetve 1997-2000 között a megyeközpont tanácsának tagja voltam

Háromszor töltöttem be alprefektusi tisztséget: 1997-ben (6 hónapra), 2000-ben (újból 6 hónapra) majd 2000-2004 között.

2004-től a megyei tanács alelnöke vagyok

Mit szeretek

Nős vagyok, két leánygyermekem van.Önkormányzati választások www.rmdsz.ro Önkormányzati választások Videók Fotók Jogszabály Önkormányzati választási program Letölthető anyagok Sajtófelelősök elérhetősége Kontakt Linkek